Wikipedia Estland


Reviewed by:
Rating:
5
On 12.06.2020
Last modified:12.06.2020

Summary:

Gewinne rechnen.

Wikipedia Estland

(Aus dem Artikel "Estland Trekking " des "Outdoorwiki" der Pfadfinder Baden​-Württembergs). Das Land ist auf WLAN-Basis voll vernetzt. Estland ist die nördlichste der drei an der Ostsee liegenden baltischen Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Estland". Estland gehört zu den drei baltischen Staaten. [insaneinktattoos.coms Transaviabaltika) mit kleinen Propellermaschinen vom Typ [insaneinktattoos.comdia.​org/wiki/. <

Über Estland

Geographisch liegt Estland jedoch im Baltikum. Inhaltsverzeichnis. 1 Name; 2 Geschichte. (Aus dem Artikel "Estland Trekking " des "Outdoorwiki" der Pfadfinder Baden​-Württembergs). Das Land ist auf WLAN-Basis voll vernetzt. Estland [ˈeːstlant; ˈɛstlant] (estnisch Eesti [ ˈeːsʲti], amtlich Republik Estland, estnisch Eesti Vabariik) ist ein Staat im Baltikum. Als nördlichster der drei.

Wikipedia Estland Navigationsmenü Video

PÄRNU city Estonia - overview video

Estonia (Estonian: Eesti ()), officially the Republic of Estonia (Estonian: Eesti Vabariik), is a country on the eastern coast of the Baltic Sea in Northern insaneinktattoos.com is bordered to the north by the Gulf of Finland across from Finland, to the west by the Baltic Sea across from Sweden, to the south by Latvia, and to the east by Lake Peipus and insaneinktattoos.com territory of Estonia consists of the Calling code: + Estland ligger på østkysten av Østersjøen med Finskebukta i nord, Russland i øst og Latvia sør. Landet er flatt og den gjennomsnittlige høyden er ikke høyere enn 50 meter, og det høyeste punktet i landet, Suur Munamägi, ligger i sørøst med meter. [trenger referanse] Grunnfjellet er dekket av et skikt kalkstein, sandstein og insaneinktattoos.com i nord er preget av Flagg: Riksvåpen. Estland har et samlet areal på km², heraf vand km², landareal på km², og har et fugtigt fastlandsklima. Estland er en demokratisk, parlamentarisk republik, der er inddelt i 15 amter og 79 (siden 1. november ) kommuner, og dets hovedstad og største by er insaneinktattoos.comndte regionale sprog: Võro, Setu. ISBN Netherlands : Amsterdam. Tavakäsitluse kohaselt esindavad need taevast, mulda ning eestlaste püüdlemist õnne ja valguse poole.
Wikipedia Estland

Nad asustasid looduslike karjamaade ja algeliseks maaharimiseks sobivate muldadega piirkonnad, elades külade asemel üksiktaludes.

Uue kultuuriga kõrvuti eksisteeris kohati kuni kiviaja lõpuni edasi ka kammkeraamika küttide-kalastajate kultuur.

Pronksiaja algus Eesti alal paigutatakse umbes aastasse eKr. Pronksesemete kasutamine jäi esialgu siiski harvaks ja suuresti jätkus varasem eluviis.

Suurem muutus toimus nooremal pronksiajal umbes — eKr , mil Eesti rannikupiirkonnas hakati kohapeal pronksi valama, põllumajandus sai domineerivaks majandusharuks sh võeti alepõllunduse kõrval kasutusele ka põlispõllud , tekkis maa eraomandus ja ühiskondlik hierarhia , ehitati kivikalmeid ja rajati kindlustatud asulaid.

Samal ajal ilmnes Eesti rannikualal tugev Lõuna- Skandinaaviast lähtunud kultuuri mõju, mida on osaliselt seletatud ka skandinaavlaste mõningase rändega Läänemere idakaldale.

Eesti sisemaale uuendused ei levinud ja see moodustas nooremal pronksiajal eraldiseisva kultuuripiirkonna. Rauaaja alguseks Eestis loetakse aastat eKr, ehkki märkimisväärsema rolli tööriistade ja relvade valmistamisel omandas raud alles umbes aastal eKr, mil seda metalli hakati sulatama kohapealsest maagist.

Pronksi- ja rauaaja vahetusel kujunes välja ühiskonnakorraldus, kus üksiktalulise asustusviisi juures hakkasid mõned jõukamad talud teiste üle domineerima.

Rooma rauaajal 50— pKr tihenes inimasustus Kesk-, Ida- ja Kagu-Eesti alal, sinnagi levis kivikalmete rajamise komme ja üldine ühiskondlik mahajäämus Lääne- ja Põhja-Eesti aladest vähenes.

Eesti ala jaotumine kaheks erinevaks kultuuripiirkonnaks — merelähedaseks ja sisemaiseks — jäi siiski püsima ja on säilinud osalt tänapäevani.

Noorema rauaaja — Ida pool tekkis Vana-Vene riik selle lagunemise järel jäid Eesti ala naabrusse Novgorodi ja Pihkva vürstiriigid , kust samuti lähtusid mitmed Eesti alale tehtud sõjakäigud.

Nendega seoses mainitakse Skandinaavia saagades , ruunikividel ja muudes allikates ning Vene leetopissides esmakordselt kirjasõnas Eesti ala.

Kumbki jõud ilmselt püsivamat ülemvõimu Eesti alal kehtestada ei suutnud ja sageli ei soovinudki. Kiievi-Vene võimuperiood lõppes Hilisrauaajal — Selliseid suuremal või vähemal määral iseseisvaid poliitilisi üksusi — linnusepiirkondi või muinaskihelkondi — oli Eesti alal Läänemere idakallas oli Pärast Eesti ristiusustamist moodustati Mõõgavendade ordule, mis Taani alluvusse jäänud Harjumaal, Revalas ning Virumaal — ordu valduses moodustati Osaliselt vanade muinaskihelkondade põhjal moodustati ligikaudu kaks korda suurem arv kirikukihelkondi.

Suurem eestlaste mäss, Jüriöö ülestõus , algas Riia kaudu Tallinnas ja Tartus toimus pildirüüste , mille käigus said kannatada nii katoliku kirikud kui ka kloostrid.

Eesti talupojad jäid üldiselt usupuhastusest puutumata, kuigi reformaatorid püüdsid ka nendele kohati tähelepanu pöörata.

Reformatsioon nõudis rahvakeelset jumalateenistust ja andis sellega tõuke eestikeelsete raamatute avaldamiseks. Liivi sõjas osalesid ka eestlased.

Sõja teisel poolel mängis lahingutes tähtsat osa Ivo Schenkenbergi maameeste lipkond. Liivi sõda lõppes Ajapikku allutas Rootsi endale ka Poola ja Taani valdused Eestis.

Rootsi ajal edenes oluliselt hariduselu. Sajandi lõpus tegutses talurahva harimise alal edukalt Bengt Gottfried Forselius.

Rootsi võimu ajal suutsid aadlikud läbi suruda talupoegade sunnismaisuse, millega algas pärisorjus. Riigitalupoegade õiguslikku seisundit asuti ühtlustama Rootsi talupoegkonna omaga, mis tähendas sisuliselt liikumist tugeva vabatalupoegkonna kujundamise suunas.

Samas piirati ka Liivimaa rüütelkonna tegevusvabadust. Paraku takistas neid arenguid näljahäda — ning Karl XI surm, lõplikult aga Põhjasõda.

Olulist osa mängis Harku mõisas See rajas Balti erikorra ja muutis Eesti Vene tsaaririigi omanäoliseks laialdase omavalitsusega piirkonnaks.

Talumaa jäi siiski mõisniku omandiks. Et talupoegadel ei olnud liikumisvabadust ega võimalust elukutset valida, pidid nad leppima mõisniku määratud teorendiga.

Mõisamajanduse vajaduste ja talurahva vastupanu survel koostati mõisnike maapäevadel uued talurahvaseadused, mis kinnitati Liivimaal , Eestimaal ja Saaremaal Need soodustasid talude päriseksostmist.

Teoorjuse keelamisega Täisperemeestest kujunes eesti ühiskonna peamine majanduslik jõud ning sotsiaalselt kõige aktiivsem rühm.

Eesti arengut Eesti rahvusideoloogia alusepanija Jakob Hurt kinnitas, et eestlaste kui väikerahva missioon saab olla üksnes kultuuriline, mitte poliitiline; tähtis on rahvuslik identiteet, mitte riiklik kuuluvus.

Liikumise radikaalset suunda juhtis Carl Robert Jakobson , kes sõnastas Eesti rahvuslaste majandusliku ja poliitilise programmi, nõudes selles eestlastele sakslastega võrdseid poliitilisi õigusi.

Pärast Praegu tähistatakse iga aasta Ajutiselt oli Eesti Pärast Punaarmee kaotusi Peagi tunnustasid Eestit kui iseseisvat riiki kõik tolleaegsed maailma riigid.

Eesti võeti septembris vastu Rahvasteliitu. So ist es üblich, dass man noch finnische, schwedische, russische, englische und deutsche Sender empfängt.

Spartenprogramme sind aufgrund des kleinen Marktes in Estland nicht vertreten. Wie auch in Skandinavien ist es im Baltikum wegen der hohen Übersetzungskosten weitgehend üblich, dass die Sender ausländische Fernsehproduktionen im Original mit estnischen Untertitel-Einblendungen senden, also ohne Synchronübersetzung wie in Deutschland.

Es gibt fünf öffentlich-rechtliche Radioprogramme. Vikerraadio ist das informationsorientierte Hauptprogramm.

Klassikaraadio bringt Klassik, Folklore, Jazz und Weltmusik. Mit einer Gesamtauflage von Tageszeitungen pro Einwohnern hat Estland eine der höchsten Zeitungsleseraten der Welt.

Weltweit bekannt ist Arvo Pärt , ein zeitgenössischer Komponist moderner Klassik. Rudolf Tobias , ausgangs des Eduard Tubin machte im Ester Mägi schreibt ähnlich wie Veljo Tormis viele Kompositionen und Volkslieder für Chor um, die während der Besatzungszeit der Sowjetunion in Vergessenheit zu geraten drohten und seit der Unabhängigkeit sehr populär geworden sind.

Zu erwähnen ist das alle fünf Jahre stattfindende Sängerfest , wo Zehntausende, vereint zu einem Chor, nationales Liedgut singen.

Der Eurovision Song Contest fand daraufhin in Tallinn statt. Die estnischen Städte werden immer noch von den Holzhäusern geprägt, auch wenn die sowjetischen Plattenbauten dazwischen ragen.

Heutzutage wird viel mit Schiefer gebaut. In den Tagen des Staatsstreiches in Moskau August sollte er von russischen Truppen besetzt werden, was durch die estnische Polizei und Demonstranten verhindert wurde.

Der Turm gehört trotzdem nicht zu den besonderen nationalen Symbolen des neuen Estland. Der Sport hat in Estland einen hohen Stellenwert.

Nach deren Ende und der estnischen Unabhängigkeit formierten sich die nationalen Sportverbände erneut. Auch bei der Ästhetischen Gruppengymnastik ist Estland eine Hochburg.

Eesti ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel. Siehe auch : Liste der Kriege und Schlachten Estlands. Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung.

Näheres sollte auf der Diskussionsseite angegeben sein. Siehe auch : Liste estnischer Dirigenten. Tambur: Estonia square kilometers larger than thought.

Abgerufen am Juli In: millenniumindicators. September In: Estonian Wildlife Tours. Oktober amerikanisches Englisch.

Oktober Westview Press Boulder, Colorado, , S. Voting to Become Citizens. Dezember Deutsche Welle, 1. Juli , abgerufen am 1.

Nicht mehr online verfügbar. Ministry of Defence, archiviert vom Original am 4. En ny generasjon ledere var til dels unge ubeskrevne fra Sovjet-tiden og dels fra den estiske diasporaen.

Estland ble medlem i EU 1. Under folkeavstemningen om EU-medlemskap stemte 67 prosent ja. Det er det fjerde minste EU-landet.

Estland ble medlem av NATO I ble landet medlem av OECD. Utdypende artikkel: Den estiske stats grunnlov.

Regjeringen er oppnevnt av presidenten etter parlamentets godkjenning. Den sittende presidenten, Kersti Kaljulaid , ble tatt i ed i Hun er landets formelle overhode, oppgavene er i hovedsak representative og seremonielle.

Lovgivende makt ligger hos parlamentet Riigikogu med representanter. Totalt har Estland 79 kommuner per oktober , 15 bykommuner og 64 landkommuner.

Selskapet tilbyr et bredt spekter av moderne mobil-, internett- og TV-tilbud. The Bronze Age started around BC, and saw the establishment of the first hill fort settlements.

The middle Iron Age produced threats appearing from different directions. Several Scandinavian sagas referred to major confrontations with Estonians, notably when "Estonian Vikings" defeated and killed the Swedish king Ingvar.

In Yaroslav the Wise defeated Estonians and established a fort in modern-day Tartu. This foothold lasted until an Estonian tribe, the Sosols, destroyed it in , followed by their raid on Pskov.

Estonia could be divided into two main cultural areas. The coastal areas of Northern and Western Estonia had close overseas contacts with Scandinavia and Finland , while inland Southern Estonia had more contacts with Balts and Pskov.

In the early centuries AD, political and administrative subdivisions began to emerge in Estonia. Two larger subdivisions appeared: the parish Estonian: kihelkond and the county Estonian: maakond , which consisted of multiple parishes.

A parish was led by elders and centered on a hill fort; in some rare cases a parish had multiple forts. Counties were independent entities and engaged only in a loose cooperation against foreign threats.

There is little known of early Estonian pagan religious practices. Spiritual practices were guided by shamans , with sacred groves , especially oak groves, serving as places of worship.

The German Livonian Brothers of the Sword , who had previously subjugated Livonians , Latgalians , and Selonians , started campaigning against the Estonians in , and over next few years both sides made numerous raids and counter-raids.

A major leader of the Estonian resistance was Lembitu , an elder of Sakala County , but in the Estonians suffered a significant defeat in the Battle of St.

Matthew's Day , where Lembitu was killed. In , a major revolt ejected the Germans and Danes from the whole of Estonia, except Reval , but the crusaders soon resumed their offensive, and in , Saaremaa was the last county to surrender.

After the crusade, the territory of present-day Southern Estonia and Latvia was named Terra Mariana , but later it became known simply as Livonia.

In , after suffering a major defeat , the Sword Brothers merged into the Teutonic Order becoming the Livonian Order. In , a major rebellion started, known as the St.

The Teutonic Order finished suppressing the rebellion in , and the next year the Danish king sold his possessions in Estonia to the Order. During the crusade, Reval Tallinn was founded, as the capital of Danish Estonia, on the site of Lindanise.

In Reval received full town rights and adopted the Lübeck law. Reval acted as a trade intermediary between Novgorod and Western Hanseatic cities, while Dorpat filled the same role with Pskov.

Many guilds were formed during that period, but only a very few allowed the participation of native Estonians. The Reformation in Europe began in , and soon spread to Livonia despite opposition by the Livonian Order.

During the 16th century, the expansionist monarchies of Muscowy , Sweden, and Poland—Lithuania consolidated power, posing a growing threat to decentralised Livonia weakened by disputes between cities, nobility, bishops, and the Order.

The Livonian Order was decisively defeated in , prompting Livonian factions to seek foreign protection. The majority of Livonia accepted Polish rule, while Reval and the nobles of Northern Estonia swore loyalty to the Swedish king, and the Bishop of Ösel-Wiek sold his lands to the Danish king.

Russian forces gradually conquered the majority of Livonia, but in the late s the Polish-Lithuanian and Swedish armies started their own offensives and the bloody war finally ended in with Russian defeat.

In , the Polish-Swedish War broke out, causing further devastation. The protracted war ended in with Sweden gaining Livonia , including the regions of Southern Estonia and Northern Latvia.

While serfdom was retained under Swedish rule, legal reforms took place which strengthened peasants' land usage and inheritance rights, resulting this period's reputation of the "Good Old Swedish Time" in people's historical memory.

Printing presses were also established in both towns. In the s the beginnings of Estonian elementary education appeared, largely due to efforts of Bengt Gottfried Forselius , who also introduced orthographical reforms to written Estonian.

The Estonian national awakening began in the s as the leading figures started promoting an Estonian national identity among the general populace.

Its economic basis was formed by widespread farm buyouts by peasants, forming a class of Estonian landowners. In Johann Voldemar Jannsen started publishing the first Estonian language newspaper and began popularising the denomination of oneself as eestlane Estonian.

The moderate wing led by Hurt focused on development of culture and Estonian education, while the radical wing led by Jacobson started demanding increased political and economical rights.

In the late 19th century the Russification period started, as the central government initiated various administrative and cultural measures to tie Baltic governorates more closely to the empire.

In the early 20th century Estonians started taking over control of local governments in towns from Germans. During the Revolution the first legal Estonian political parties were founded.

An Estonian national congress was convened and demanded the unification of Estonian areas into a single autonomous territory and an end to Russification.

During the unrest peasants and workers attacked manor houses. The Tsarist government responded with a brutal crackdown; some people were executed and hundreds more were jailed or deported to Siberia.

In , after the February Revolution , the governorate of Estonia was expanded to include Estonian speaking areas of Livonia and was granted autonomy, enabling formation of the Estonian Provincial Assembly.

However the Provincial Assembly established the Salvation Committee , and during the short interlude between Russian retreat and German arrival , the committee declared the independence of Estonia on 24 February , and formed the Estonian Provisional Government.

German occupation immediately followed, but after their defeat in World War I the Germans were forced to hand over power to the Provisional Government on 19 November.

Renewed Soviet attacks failed, and in spring, the Estonian army, in co-operation with White Russian forces, advanced into Russia and Latvia. After the collapse of the White Russian forces, the Red Army launched a major offensive against Narva in late , but failed to achieve a breakthrough.

On 2 February , the Tartu Peace Treaty was signed between Estonia and Soviet Russia, with the latter pledging to permanently give up all sovereign claims to Estonia.

In April , the Estonian Constituent Assembly was elected. The Constituent Assembly passed a sweeping land reform expropriating large estates, and adopted a new highly liberal constitution establishing Estonia as a parliamentary democracy.

Päts, together with general Johan Laidoner and Kaarel Eenpalu , established an authoritarian regime well known as the " Era of Silence ", where the parliament was dissolved and the newly established Patriotic League became the only legal political party.

Opposition candidates were allowed to participate, but only as independents, while opposition parties remained banned.

Estonia joined the League of Nations in The pact's secret protocol divided Eastern Europe into spheres of influence, with Estonia belonging to the Soviet sphere.

The Estonian government felt that it had no choice but to comply, and the treaty was signed on 28 September. On the same day, the airliner Kaleva was shot down by the Soviet Air Force.

Feeling that resistance was hopeless, the Estonian government complied and, on the next day, the whole country was occupied. The USSR established a regime of oppression; most of the high-ranking civil and military officials, intelligentsia and industrialists were arrested, and usually executed soon afterwards.

Soviet repressions culminated on 14 June with mass deportation of around 11, people to Siberia , among whom more than half perished in inhumane conditions.

Soviet destruction battalions initiated a scorched earth policy. Political prisoners who could not be evacuated were executed by the NKVD. In July, German Wehrmacht reached south Estonia.

Initially many Estonians were hopeful that Germany would help to restore Estonia's independence, but this soon proved to be in vain. Only a puppet collaborationist administration was established, and occupied Estonia was merged into Reichskommissariat Ostland , with its economy being fully subjugated to German military needs.

Numerous forced labour camps were established where thousands of Estonians, foreign Jews, Romani , and Soviet prisoners of war perished.

The Red Army reached the Estonian borders again in early , but its advance into Estonia was stopped in heavy fighting near Narva for six months by German forces, including numerous Estonian units.

Thousands of Estonians opposing the second Soviet occupation joined a guerrilla movement known as Forest Brothers.

The armed resistance was heaviest in the first few years after the war, but Soviet authorities gradually wore it down through attrition, and resistance effectively ceased to exist in the mids.

In March about 20, Estonians were deported to Siberia. Collectivization was fully completed soon afterwards. The Soviet Union began Russification , with hundreds of thousands of Russians and people of other Soviet nationalities being induced to settle in Estonia, which eventually threatened to turn Estonians into a minority in their own land.

The introduction of Perestroika in made political activity possible again, starting an independence restoration process known as the Singing Revolution.

Over the next two years almost all other Soviet Republics followed the Estonian lead issuing similar declarations.

Soviet authorities recognised Estonian independence on 6 September, and on 17 September Estonia was admitted into the United Nations. In radical economic reforms were launched for switching over to a market economy, including privatisation and currency reform.

Estonia lies on the eastern shores of the Baltic Sea immediately across the Gulf of Finland, on the level northwestern part of the rising East European platform between Estonia's number of islands and islets in the Baltic Sea is estimated at some 2,, and the country has 2, including those in lakes.

Two of them are large enough to constitute separate counties: Saaremaa and Hiiumaa. Estonia has over 1, lakes.

There are many rivers in the country. Estonia is situated in the northern part of the temperate climate zone and in the transition zone between maritime and continental climate.

Estonia has four seasons of near-equal length. Average temperatures range from The average annual temperature in Estonia is 5. Snow cover, which is deepest in the south-eastern part of Estonia, usually lasts from mid-December to late March.

Many species extinct in most of the European countries can be still found in Estonia. Mammals present in Estonia include the grey wolf , lynx , brown bear , red fox , badger , wild boar , moose , red deer , roe deer , beaver , otter , grey seal , and ringed seal.

Critically endangered European mink has been successfully reintroduced to the island of Hiiumaa , and the rare Siberian flying squirrel is present in east Estonia.

There are 6 national parks, nature reserves, and many other protection areas. Estonia is a unitary parliamentary republic. The unicameral parliament Riigikogu serves as the legislative and the government as the executive.

Estonian parliament Riigikogu is elected by citizens over 18 years of age for a four-year term by proportional representation , and has members.

Riigikogu's responsibilities include approval and preservation of the national government, passing legal acts, passing the state budget, and conducting parliamentary supervision.

The Government of Estonia is formed by the Prime Minister of Estonia at recommendation of the President, and approved by the Riigikogu.

The government, headed by the Prime Minister, represent the political leadership of the country and carry out domestic and foreign policy.

Ministers head ministries and represent its interests in the government. Sometimes ministers with no associated ministry are appointed, known as ministers without portfolio.

The head of the state is the President who has primarily representative and ceremonial role. The president is elected by the Riigikogu, or by a special electoral college.

The President proclaims the laws passed in the Riigikogu, and has right to refuse proclamation and return law in question for a new debate and decision.

If Riigikogu passes the law unamended, then the President has right to propose to the Supreme Court to declare the law unconstitutional. The President also represents the country in international relations.

The Constitution of Estonia also provides possibility for direct democracy through referendum, although since adoption of the constitution in the only referendum has been the referendum on European Union membership in Estonia has pursued the development of the e-government , with 99 percent of the public services being available on the web 24 hours a day.

In the most recent parliamentary elections of , five parties gained seats at Riigikogu. De Evangelisch-Lutherse Kerk van Estland werd tussen en een nationale kerk, maar na de annexatie door de Sovjet-Unie gemarginaliseerd.

De opening van het parlement van Estland wordt voorafgegaan door kerkdiensten en de landsbisschop van de Lutherse kerk is een centrale persoonlijkheid in het Estische religieuze leven en de theologische faculteiten in Tallinn en Tartu.

Daarvan zijn:. De Raad van Christelijke Kerken in Estland omvat de tien belangrijkste kerkgenootschappen van het land.

Een bijzondere minderheid vormen de 5. Zij trokken vanuit Rusland naar Oost-Pruisen en naar de Baltische staten, toen deze nog niet onder Russisch gezag stonden.

Aan de Estische oevers van het Peipusmeer liggen enkele oudgelovige dorpen. Ongeveer 4. Tevens bestaan er kleinere islamitische gemeenschappen van minderheden uit de voormalige Sovjet-Unie.

In de jaren 90 heeft Estland vergaande economische liberaliseringen doorgevoerd, zo is er in een vlaktaks ingevoerd.

Estland stond in op de twaalfde plek op de ranglijst van economische vrijheid van de conservatieve Heritage Foundation. In mei besliste de Europese Commissie dat Estland op 1 januari de euro mocht invoeren.

Estlands toetreding tot de eurozone kwam net tijdens de Griekse crisis en kwam volgens heel wat analisten daardoor op een slecht moment.

In Estland worden enkele festivals jaarlijks gehouden. Sinds vindt het Weekend Festival plaats in Pärnu. Ook is er het Estisch Zangfeest , waar amateurkoren uit heel Estland optreden.

Bij het laatste festival in zakten zowat Het jaar daarna trok het bekende festival naar de Saku Suurhall , de grootste concertzaal van het land.

De nationale feestdag is de Onafhankelijkheidsdag van Estland, en is op 24 februari. Er zijn 12 feestdagen in Estland die redelijk goed te vergelijken zijn met de westerse feestdagen.

Estland kent enkele belangrijke sporters in de autosport, fietssport en het langlaufen. Jaan Kirsipuu was een zeer succesvol professioneel wielrenner.

Hij heeft profzeges op zijn naam staan en droeg de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Kaia Kanepi is een belangrijke tennisspeelster, die al professioneel speelt sinds Ze stond lange tijd in de top 20 van beste speelsters en bereikte de kwartfinales van Roland Garros , Wimbledon en het US Open.

Efter oktoberrevolutionen i Ryssland utropade Estland den 24 februari självständighet, vilken befästes genom det estniska frihetskriget och erkändes av Ryssland genom fredsfördraget i Dorpat Tartu den 2 februari Detta ledde i förlängningen till att sovjetiska trupper ockuperade hela landet.

Detta parlament proklamerade sedermera Estlands införlivning i Sovjetunionen. Sverige var bland de första länderna att erkänna Estland som en del av Sovjetunionen.

Självständigheten erkändes av Sovjetunionen den 6 september Efter detta har det estniska parlamentet strävat mot integration med Västeuropa, vilket har lett till att landet blev medlem i Nato den 29 mars och i Europeiska unionen den 1 maj Estland blev medlem i OECD Den största floden är Narva.

Se även städer i Estland. Estland är en republik och en parlamentarisk demokrati. Den nuvarande konstitutionen antogs och är republikens fjärde konstitution.

Estland har varit ett pionjärland inom elektronisk röstning i val, och har denna möjlighet sedan för lokalvalen och sedan även i nationella val till Riigikogu.

Estlands statsejede energiselskab, Eesti Energia , hvis produktion er baseret i Narva , er landets 2. Store dele af den estiske befolkning blev under sovjettiden tvangsforflyttet til sibiriske arbejdslejre, lige som aktive politiske modstandere af sovjetstyret gik samme vej.

I almindelighed spiller religion kun en rolle for en mindre del af befolkningen. Mindre grupper blandt esterne har i lighed med flertallet af russere tilsluttet sig den russisk-ortodokse kirke, der imidlertid er delt i en estisk og en russisk kirke.

En national estisk litteratur begyndte i midten af tallet, da Friedrich Reinhold Kreutzwald sammenskrev det estiske nationalepos " Kalevipoeg ".

Republikken Estland. Eesti Vabariik estisk. Dialekterne Võro og Seto i Võrumaa amt ved siden af Estisk.

Today the remaining 2. The ceded areas include most of the former Petserimaa and areas behind the Narva including Ivangorod Jaanilinn.

Wikipedia Estland

GegenГber dem Spiel in landbasierten Casinos hat das Batman Spiele Kostenlos in Online-Casinos. - Navigation und Service

Sie empfehlen stattdessen landestypische Textilien, Keramik, Metall- und Glasarbeiten oder Malereien zu erwerben. Uddybende Betonline Poker Online Casino Gaming Platforms Estisk sprog. Aja jooksul võis nime kasutusala kitseneda ja lõpuks püsima jääda vaid praeguse Eesti ala ning selle asukate tähistajana. Psychology Press. President nimetab Gruppensieger Gruppe D ettepanekul ametisse kohtunikud, nimetab ja vabastab valitsuse Wikipedia Estland kaitseväe juhataja ettepanekul ametist kaitseväe juhtkonna, annab riiklikke autasusid, sõjaväelisi ja diplomaatilisi auastmeid ning nimetab ametisse kaitseväe ülemjuhataja. The Estonian literature refers Dragon Born Online literature written in the Estonian language ca. Liivi sõjas osalesid ka eestlased. Duitse en Zweedse Balten verlieten tussen en het land. De grootste eilanden zijn Saaremaa en het dichtbeboste Hiiumaabeide met een herkenbaar eigen karakter. Today the media is Auxmoney Erfahrungen vibrant and competitive sector. Maakonnad on jagatud valdadeks ja linnadeksmis on kohaliku omavalitsuse üksused.
Wikipedia Estland Estland (Estisch: Eesti), officieel de Republiek Estland (Eesti Vabariik), is een land in Noordoost- Europa, dat in het westen wordt begrensd door de Oostzee, in het noorden door de Finse Golf, in het oosten door Rusland en in het zuiden door Letland. Total number of COVID cases in Estonia per 10, inhabitants as of 5 December Confirmed up to 25 per 10, Estland (estniska: Eesti), officiellt Republiken Estland (Eesti Vabariik, från vaba, "fri", och riik, "stat"), är en republik i Baltikum, även Norden enligt vissa definitioner, i Nordeuropa. Landet gränsar till Lettland i söder, Ryssland i öster och har sjögräns mot Finland i norr och Sverige i väster. Nimi Pikemalt artiklis Eesti nimi Eesti nime algupära on sageli nähtud aestide nimes, keda teadaolevalt esimest korda mainis Rooma ajaloolane Tacitus oma raamatus "Germania" (kujul Aestiorum gentes, Aestii, umbes aastal), hilisemates allikates esines see nimi kujul Hestis (Cassiodorus, –), Aesti (Jordanis, ), Aisti (Einhard, ), Esto, Estum (Wulfstan, ), Iste (Widsith, Estonia (Estonian: Eesti ()), officially the Republic of Estonia (Estonian: Eesti Vabariik), is a country on the eastern coast of the Baltic Sea in Northern insaneinktattoos.com is bordered to the north by the Gulf of Finland across from Finland, to the west by the Baltic Sea across from Sweden, to the south by Latvia, and to the east by Lake Peipus and Russia. Estland [ˈeːstlant; ˈɛstlant] (estnisch Eesti [ ˈeːsʲti], amtlich Republik Estland, estnisch Eesti Vabariik) ist ein Staat im Baltikum. Als nördlichster der drei. Geographisch liegt Estland jedoch im Baltikum. Inhaltsverzeichnis. 1 Name; 2 Geschichte. Datenschutz · Über Wikivoyage · Kontakt und Impressum · Nutzungsbedingungen · Klassische Ansicht. Estland gehört zu den drei baltischen Staaten. [insaneinktattoos.coms Transaviabaltika) mit kleinen Propellermaschinen vom Typ [insaneinktattoos.comdia.​org/wiki/.

Auch fГr iOS Wikipedia Estland zum Wikipedia Estland Download. - Wir verwenden Cookies

In ländlichen Gegenden ist die gesellschaftliche Akzeptanz dennoch geringer ausgeprägt als in urbanen Zentren. Nicht synchronisierte englischsprachige Fernsehsendungen fördern das Erlernen des Englischen erheblich. Bis dahin hatten sie sich ihr Estlandschwedischdas mit dem Finnlandschwedischen zu den ostschwedischen Dialekten zählt, bewahrt. Aktion Mensch Gewinnwahrscheinlichkeit Teil sind Verkehrsvergehen Straftatbestände, wie z. Juni Siegestag der Schlacht von Vönnu und der

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 Gedanken zu “Wikipedia Estland”

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.